Praktische informatie

Op deze pagina vind je praktische informatie over bijvoorbeeld tarieven, vergoedingen en eventuele wachttijden.

Tarieven

Zorgzwaarteproducten
Voor de basis-GGZ gelden vier zorgzwaarteproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. De maximumtarieven voor elk zorgzwaarteproduct zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Er geldt een vast tarief voor elk zorgzwaarteproduct. Welk product van toepassing is, wordt door ons als psycholoog ingeschat en na het eerste gesprek met je besproken.

Tarieventabel 2020

Kort (gem. ca. 5 sessies) € 503,47

Middel (gem. ca. 8 sessies) € 853,38

Intensief (gem. ca. 12 sessies) € 1383,65

Chronisch (gem. ca. 11 sessies) € 1330,98

Transitie/ onvolledig traject * € 219,78

Onverzekerd product (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 92,50 per sessie

Niet tijdig afgezegde afspraak (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 45,00

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en van het product kunnen wij 80-90% van deze maximumtarieven declareren.

* Transitiekosten gelden als na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis waarvoor vergoeding van de zorgverzekeraar geldt. De cliënt wordt terugverwezen.

Eigen risico
Hulp vanuit de basis-GGZ valt onder je eigen risico. Dit verplichte eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor 2020 gaat dit minimaal om een bedrag van € 385,-.

Vergoedingen

Richtlijnen
Een behandeling binnen de basis-GGZ wordt over het algemeen volledig vergoed vanuit de basisverzekering, wanneer wij als psychologenpraktijk een contract met deze zorgverzekeraar hebben afgesloten. Belangrijk om te weten is dat het eigen risico (minimaal 385 euro) eerst wordt aangesproken wanneer dit bedrag nog niet (volledig) besteed is aan andere medische kosten. Elk kalenderjaar wordt dit eigen risico opnieuw aangesproken.

Voor vergoeding is verder een verwijsbrief nodig van de huisarts, waarin vermeld is dat er een vermoeden is van het bestaan van een stoornis zoals beschreven in de DSM (handboek van psychische stoornissen). De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Wanneer er bij jou geen sprake is van een stoornis zoals beschreven in de DSM (òf er is sprake van een DSM-stoornis die niet vergoed wordt, zoals een slaapprobleem of aanpassingsstoornis), maar je wilt toch bij ons in behandeling komen, dan geldt het vaste tarief per sessie. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling in dit geval niet, wat betekent dat je het gehele bedrag zelf dient te betalen. Er bestaan echter bepaalde aanvullende verzekeringen die toch een tegemoetkoming bieden.

Soms zijn er uitzonderingen op de richtlijnen zoals boven beschreven. We adviseren u om te informeren bij je zorgverzekeraar welke voorwaarden en vergoedingen er gelden voor psychologische hulp bij ons, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Contracten
Voor 2022 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Afzeggen van een afspraak

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat je niet op een afspraak kunt komen. De afspraak dient dan wel meer dan 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan via mail of telefonisch via de voicemail. Wanneer je zonder af te zeggen niet verschijnt of u doet dit minder dan 24 uur van tevoren (overmacht voorbehouden), dan wordt er € 50,00 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet teruggevorderd worden bij de zorgverzekeraar.

Wachttijden

Op dit moment hebben wij zowel voor locatie Zwolle als voor locatie Meppel een aanmeldstop.

Laatste update: 23-09-2022

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Klachtenregeling

Wij willen iedere cliënt respectvol en zorgvuldig behandelen. Mocht je toch ontevreden zijn over de behandeling of over ons als behandelaar, dan willen we hier graag met je over in gesprek gaan. In het geval dat we er samen niet uit komen, kun je gebruik maken van de klachtenregeling van onze beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen, de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychiaters). Deze kun je vinden op www.lvvp.info

Privacy

Klik hier om ons privacystatement in te zien.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 hebben wij de plicht om een kwaliteitsstatuut aan te bieden via onze website. Het is de bedoeling dat mensen zo meer inzicht kunnen krijgen in hoe de zorg bij ons is georganiseerd. Daarnaast wordt de kwaliteit van zorg inzichtelijk en toetsbaar gemaakt. Ten slotte kan deze informatie van meerwaarde zijn voor mensen die een hulpverlener zoeken, zodat ze mede op basis van dit statuut een keuze kunnen maken waar ze in zorg willen gaan.

Klik hier om het kwaliteitsstatuut van Maaike Stoorvogel in te zien. 

Klik hier om het kwaliteitsstatuut van Marleen Barkmeijer in te zien.