Praktische informatie

Tarieven

Zorgprestatiemodel
Sinds januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in werking gegaan (het zorgprestatiemodel). Volgens dit systeem wordt de rekening verstuurd kort nadat de zorgprestaties (de gesprekken) hebben plaatsgevonden. Je kunt op de rekening precies zien hoeveel sessies en tijd er in rekening is gebracht en wanneer de sessies hebben plaatsgevonden. In het tarief zit de ook de indirecte tijd meegerekend, dat wil zeggen de tijd die we besteden aan o.a. verslaglegging. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd in de NZA-tarieven.

Voor verdere informatie over (de voorwaarden voor) vergoedingen zie onder bij ‘Vergoedingen’

Tarieven
Hieronder vind je enkele veelgebruikte zorgprestaties met daarbij de maximum tarieven om een indruk te geven van de kosten:

Intake/diagnostiek 60 minuten:   € 173,40
Intake/diagnostiek 75 minuten:   € 211,34
Behandeling 30 minuten:            €  90,36
Behandeling 45 minuten:            € 128,40
Behandeling 60 minuten:            € 152,50

Afhankelijk van de zorgverzekeraar kunnen wij 83 tot 92,7% declareren.

Wanneer je zonder verwijzing toch (in overleg met ons) bij ons in zorg wilt komen, betaal je per sessie van een uur (inclusief indirecte tijd) € 100,- eigen kosten.
Ook rekenen we kosten voor een niet nagekomen afspraak zonder afmelden of korter dan 24 uur van tevoren afmelden: € 50,- .

Vergoedingen

Eigen risico
Een behandeling binnen de basis-GGZ wordt over het algemeen volledig vergoed vanuit de basisverzekering, wanneer wij als psychologenpraktijk een contract met deze zorgverzekeraar hebben afgesloten. Belangrijk om te weten is dat het eigen risico (minimaal 385 euro) eerst wordt aangesproken wanneer dit bedrag nog niet (volledig) besteed is aan andere medische kosten. Elk kalenderjaar wordt dit eigen risico opnieuw aangesproken.

Voorwaarden vergoeding
Voor vergoeding is verder een verwijsbrief nodig van de huisarts, waarin vermeld is dat er een vermoeden is van het bestaan van een stoornis zoals beschreven in de DSM-V (handboek van psychische stoornissen). De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Wanneer er bij jou geen sprake is van een stoornis zoals beschreven in de DSM-V (òf er is sprake van een DSM-stoornis die niet vergoed wordt, zoals een slaapprobleem of aanpassingsstoornis), maar je wilt toch bij ons in behandeling komen, dan geldt het vaste tarief per sessie. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling in dit geval niet, wat betekent dat je het gehele bedrag zelf dient te betalen.

Soms zijn er uitzonderingen op de richtlijnen zoals boven beschreven. We adviseren je om te informeren bij je zorgverzekeraar welke voorwaarden en vergoedingen er gelden voor psychologische hulp bij ons, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Contracten
Voor 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Afzeggen van een afspraak

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat je niet op een afspraak kunt komen. De afspraak dient dan wel meer dan 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan via mail of telefonisch via de voicemail. Wanneer je zonder af te zeggen niet verschijnt of u doet dit minder dan 24 uur van tevoren (overmacht voorbehouden), dan wordt er € 50,00 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet teruggevorderd worden bij de zorgverzekeraar.

Wachttijden

Voor beide locaties Meppel en Zwolle geldt helaas een aanmeldstop. 

Laatste update: 01-02-2024

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Klachtenregeling

Wij willen iedere cliënt respectvol en zorgvuldig behandelen. Mocht je toch ontevreden zijn over de behandeling of over ons als behandelaar, dan willen we hier graag met je over in gesprek gaan. In het geval dat we er samen niet uit komen, kun je gebruik maken van de klachtenregeling van onze beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen, de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychiaters). Deze kun je vinden via onderstaande link:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Privacy

Klik hier om ons privacystatement in te zien.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 hebben wij de plicht om een kwaliteitsstatuut aan te bieden via onze website. Het is de bedoeling dat mensen zo meer inzicht kunnen krijgen in hoe de zorg bij ons is georganiseerd. Daarnaast wordt de kwaliteit van zorg inzichtelijk en toetsbaar gemaakt. Ten slotte kan deze informatie van meerwaarde zijn voor mensen die een hulpverlener zoeken, zodat ze mede op basis van dit statuut een keuze kunnen maken waar ze in zorg willen gaan.

Klik hier om het kwaliteitsstatuut van Maaike Stoorvogel in te zien. 

Klik hier om het kwaliteitsstatuut van Marleen Barkmeijer in te zien.