Aanbod en werkwijze

Hieronder wordt meer informatie gegeven over het proces van begin tot eind als je bij ons in zorg komt en de behandelmogelijkheden die we bieden.

Intake/diagnostiek

Wanneer je besluit bij ons in behandeling te gaan, is het eerste gesprek dat we voeren een intakegesprek. In dit gesprek stellen we onder andere vragen over je klachten, de omstandigheden en de manier waarop jij als persoon hiermee omgaat of om bent gegaan. Met deze informatie kunnen we op een rij zetten wat er aan de hand is, hoe dat zo is gekomen en ook hoe jouw manier van doen daar op van invloed is. We zullen als onderdeel hiervan ook een of twee korte vragenlijsten afnemen. Hierna wordt in overleg met jou een behandelvorm gekozen (zie onder voor de mogelijkheden) en een inschatting gemaakt van de duur van de behandeling.

Gratis kennismakingsgesprek

Wij bieden de mogelijkheid tot een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur. We vinden het namelijk belangrijk dat je je op je gemak voelt en dat het klikt, iets wat je in dit gesprek kunt onderzoeken. Ook als je bijvoorbeeld nog twijfels hebt of je wel of niet in behandeling wilt gaan of wanneer je meer wilt weten over wat we zouden kunnen bieden, kun je hier gebruik van maken.

Behandelingen

Kortdurende psychotherapie

Bij deze vorm van behandelen ligt de nadruk op de rol van je persoonlijkheid en je manier van omgaan met de problemen. Je leert te zien waarom je doet zoals je doet. Tevens leer je alternatieve manieren om om te gaan met moeilijke situaties.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie staan je manier van denken en handelen centraal. Kort gezegd: de manier waarop je situaties interpreteert heeft invloed op hoe je je voelt en wat je doet. Je leert anders om te gaan met je gedachten en alternatieve manieren van handelen te ontwikkelen, zodat je minder last hebt van negatieve emoties.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Hierbij wordt de gebeurtenis ontdaan van de sterke emotionele lading, waardoor die een veel minder belemmerende werking zal hebben op je functioneren. EMDR kan soms in korte tijd heel doeltreffend zijn.
Meer informatie over EMDR kun je terugvinden op de website van Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij mensen leren om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (commitment). Deze vorm van therapie is bewezen effectief voor o.a. de depressieve stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis en chronische pijn, maar wordt ook ingezet buiten de GGZ ter vergroting van het algemeen welzijn.

E-Health

Indien gewenst en wanneer de situatie erom vraagt kunnen wij online behandelingen bieden op verschillende manieren. We hebben de mogelijkheid tot beeldbellen en kunnen online behandelmodules aanbieden via het online platform Therapieland.

Evaluatie

Tussentijds en aan het einde van de behandeling wordt teruggeblikt op de behandeling: zijn we op de goede weg en sluit de manier waarop we bezig zijn goed aan bij wat jij nodig hebt? Naast het gesprek hierover maken we gebruik van een vragenlijst die je klachten en functioneren nader in beeld brengt. Wanneer dat nodig is, kan de behandeling bijgesteld worden.

De behandeling wordt afgerond als het aantal afgesproken sessies voldoende blijkt te zijn. Soms zijn er nog wat meer sessies nodig en kan de behandeling nog een tijdje worden vervolgd.

Als blijkt dat de hulp die wij kunnen bieden niet toereikend is, kunnen we je doorverwijzen naar een andere vorm van (specialistische) hulp, die beter aansluit bij de problematiek en je hulpvraag.