Welkom bij

Psychologenpraktijk Stoorvogel & Barkmeijer

Iedereen kent wel ups en downs in zijn of haar leven, dat is heel normaal. Maar soms doen zich situaties voor waarin het niet meer lukt om er zelf bovenop te komen. Het is dan belangrijk om hulp van buitenaf te zoeken. Je kunt dan contact opnemen met onze praktijk.

Wij bieden psychologische hulp vanuit de basis-GGZ. We streven ernaar om samen toe te werken naar verbetering van je functioneren, zodat je het leven of de situatie weer beter aankunt.

Voor zowel locatie Zwolle als locatie Meppel geldt helaas een aanmeldstop. 

Laatste update: 02-05-2024

Voor wie?

Wij bieden hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar binnen de basis-GGZ. De behandelingen zijn kortdurend en kunnen enkele gesprekken tot ongeveer 15 gesprekken omvatten.

Voorbeelden van klachten of problemen waarvoor wij je kunnen behandelen:

Paniekklachten

Je kampt met paniekklachten en durft je niet goed meer in openbare situaties te begeven.

Somberheid

Je voelt je somber en verdrietig en kunt je moeilijk tot dingen zetten.

Angst en dwang

Je voelt je angstig (bv in sociale situaties) of hebt last van dwanggedachten en -handelingen. Ook kan er sprake zijn van vermijding (uit de weg gaan van moeilijke, spannende dingen).

Zelfbeeld/identiteit

Je hebt last van onzekerheid, perfectionisme of een negatief zelfbeeld.

Trauma

Je hebt een traumatische situatie meegemaakt en hebt als gevolg hiervan klachten zoals angst, concentratieproblemen en emotionele buien, herbelevingen en lichamelijke klachten.

ADHD/ASS

Je hebt ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum en wenst daar begeleiding bij.

Uiteraard is deze lijst niet volledig en kun je ook met andere klachten of problemen bij ons terecht. Wij maken bij de aanmelding een eerste inschatting of je bij ons aan het juiste adres bent.

Wanneer de huisarts inschat dat je probleem of klacht ernstiger is dan dat past binnen de basis-GGZ zoals wij bieden, zal hij of zij je verwijzen naar een praktijk of instelling voor specialistische GGZ. Bij lichtere problematiek kan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of het maatschappelijk werk hulp bieden.

Wij bieden geen crisiszorg en zijn niet 24/7 bereikbaar. Wanneer er sprake is van een crisis, kan de crisisdienst van Dimence (Zwolle) of GGZ Drenthe (Meppel) ingeschakeld worden. Dit kan ook via de huisarts of huisartsenpost gebeuren als wij niet aan het werk zijn of als je niet bij ons in zorg bent.